Scrisori Arhivate
sâmbătă, 7 august 2021

Dragă Mireasă În Voia Perfectă,

O Dumnezeule drag, noi nu vrem voia Ta permisivă, Tată. Lasă-ne să umblăm în voia Ta perfectă. Lasă-ne doar-doar să nu luăm un Cuvânt aici şi acolo, şi să-l facem să se potrivească unei dogme sau unui crez, sau ceva. Lasă-ne să luăm Cuvântul aşa cum Acesta este, crezând Evanghelia deplină, tot ce ne-a învăţat Isus să facem.

Aceasta este cea mai mare și mai profundă dorință a noastră: să fim în voia perfectă a lui Dumnezeu. Niciodată nu vrem să Îl nemulțumim, ci să Îl mulțumim în tot ceea ce spunem și facem. Vrem să fim fiii și fiicele Lui Înfiaţi și manifestați.

De unde aflăm cum să fim în voia Lui perfectă și să Îi facem pe plac? Trebuie să mergem la Cuvântul Său, pentru că știm căci Cuvântul Său este adevărul și viața. Cuvântul Său este întotdeauna același, programul Său este întotdeauna același, căci El nu se poate schimba.

Cuvântul ne spune că, așa cum a făcut lucrurile prima dată, El le va face întotdeauna la fel. El trebuie să rămână întotdeauna același. Scopul Său a fost întotdeauna același. Acțiunile Sale au fost întotdeauna aceleași. Felul în care El face lucrurile, felul în care îi vindecă pe oameni, felul în care Își conduce poporul, El va rămâne întotdeauna neschimbat.

Biblia ne spune în Cuvântul Său neschimbat căci Cuvântul Domnului vine numai la profeții Săi. El nu îl dezvăluie niciodată clerului sau unui teolog, ci doar profeților Săi. De asemenea, El a spus că nu a făcut nimic până când nu le-a arătat mai întâi profeților Săi.

Omul și-a dorit întotdeauna un sistem făcut de om, un grup de oameni care să îl conducă. Dar aceasta nu a fost niciodată calea lui Dumnezeu, El a trimis întotdeauna un lider chemat de Dumnezeu, un profet rânduit cu Cuvântul pentru a conduce poporul Său. Acel profet a fost adeverit și a fost ales pentru a fi liderul lor din ceasul respectiv.

Dumnezeu a ales și a rânduit mulți alți conducători plini de Duhul Sfânt; și ei au locurile lor, dar El i-a avertizat pe acești conducători: "Stați departe de acel Stâlp de Foc". Ce face acel Stâlp de Foc...ÎI CONDUCE PE OAMENI ZIUA ȘI NOAPTEA.

Apoi, Cuvântul ne spune: "Cum a fost în zilele Sodomei, așa va fi și în zilele în care se va arăta Fiul omului". Conform Cuvântului Său din Maleahi 4 și din multe alte Scripturi, El se va întoarce în Biserica Sa într-o formă fizică; în oameni, în ființe umane, în formă de profet.

Cum îl vom cunoaște pe acest profet? El va dovedi cine este prin Cuvânt. El va cunoaște chiar secretele inimii. El va descoperi oamenilor tot Cuvântul. El va fi recunoscut de Stâlpul de Foc pentru a conduce Mireasa. Dumnezeu chiar se va fotografia cu profetul Său.

Unii vor fi ca Ioan de pe insula Patmos și vor încerca să i se închine, dar el va spune: "Vezi să nu o faci, pentru că eu sunt tovarășul tău de slujbă, dintre profeți, închină-te lui Dumnezeu". Mireasa va ști să nu i se închine lui, omului, ci să i se închine Dumnezeului DIN ACEST OM.

Va ști că el este cel pe care Dumnezeu l-a ales să rostească Cuvintele infailibilității. Va ști că el a fost acel al șaptelea înger mesager ales de Dumnezeu. Lumea va vedea și va auzi Vocea lui Dumnezeu vorbind prin el și îl va vedea pe primul Adam deplin restaurat.

El va conduce Mireasa printr-un Stâlp de Foc. El își va primi informațiile de la Logos și le va oferi Miresei în drumul lor spre Țara promisă. Mireasa va avea Descoperirea și va ști că acesta este mesagerul rânduit de Dumnezeu. Aceasta este calea prevăzută de Dumnezeu. Aceasta este VOIA PERFECTĂ a lui Dumnezeu.

Veniți alături de noi Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și ascultați: Se răzgândește Dumnezeu? 65-0427.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite:

Numeri 22:31

 

 


sâmbătă, 31 iulie 2021

Dragi Prunci Care Vor Învăța,

În ce atmosferă Cerească am stat Duminică, când Mireasa lui Hristos s-a adunat în prezența Duhului Sfânt. Îl simțeam cum ne însuflețea trupurile noastre muritoare.

Nu există o ungere mai mare, o atmosferă mai mare decât atunci când apeși Play și auzi Vocea lui Dumnezeu vorbindu-ți. Dumnezeu ne-a fixat urechile pentru a auzi și a crede fiecare Cuvânt, pentru că nu este nimeni altul decât El, Elah, Elohim, Cel care dăinuie, Cel atotsuficient, Cel puternic, vorbindu-ne fiecăruia dintre noi și dezvăluindu-ne că suntem fiii și fiicele Sale manifestate.

Cât de măreț a fost faptul că Sămânța predestinată a lui Dumnezeu, din întreaga lume, și-a pus mâinile sfinte unii peste alții. Casele și bisericile noastre au fost umplute de Prezența Duhului Sfânt. Credința noastră a fost zidită, pentru că știam cine ne vorbea. El ne-a spus apoi că puterea de însuflețire era ÎN NOI. Am crezut din toată inima și din tot sufletul nostru, pentru că El a spus așa.

Apoi ne-a spus să spunem: "Doamne Dumnezeule, cred din toată inima mea". Am repetat fiecare cuvânt din adâncul inimii noastre. El a spus: "Boala nu poate sta într-un grup ca acesta". Duhul nostru s-a bucurat când am auzit aceste Cuvinte, pentru că știam ce se întâmpla.

El a spus: "Toată lumea care dorește Duhul Sfânt, ridicați mâinile, ORIUNDE SUNTEȚI VOI care îl doriți... Eu cred că Dumnezeu vă va umple pe fiecare dintre voi, CHIAR ACUM , cu Duhul Sfânt." Chiar în acel moment, am fost umpluți, și reumpluți, cu Duhul Său Sfânt, Vocea lui Dumnezeu tocmai spusese acest lucru.

Apoi, celor care aveau nevoie de vindecare în trup, El le-a spus: "Vă poruncesc, în Numele lui Isus Hristos, să vă ridicați în picioare și să vă acceptați vindecarea". Chiar în acel moment, fiecare credincios, din întreaga lume, care a avut CREDINȚĂ și a crezut, a fost VINDECAT.

Unde a avut loc acest lucru? Într-un mic grup de oameni adunați laolaltă? Nu, a fost din ÎNTREAGA LUME, în timp ce Mireasa stătea împreună în locurile Cerești, ascultând Vocea lui Dumnezeu pentru ziua noastră.

Este IMPOSIBIL ca vreun om, sau un grup de oameni, să unească Mireasa în acest fel. Numai Duhul Sfânt poate face acest lucru, vorbind prin mesagerul Său prevăzut pentru ziua aceea. Acest mesaj este AȘA VORBEŞTE DOMNUL. Fără întrebări, fără presupuneri, Dumnezeu a confirmat că aceasta este calea Sa prevăzută pentru ziua de azi.

Ce odihnă și pace avem. Nu trebuie niciodată să ne facem griji sau să punem la îndoială ceea ce ni s-a spus. Nu trebuie să ne întoarcem niciodată la Cuvânt pentru a verifica, pentru că ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu dovedit pentru ziua noastră. Pur și simplu ne așezăm, ne deschidem inimile, mințile și sufletele și spunem AMIN, AMIN, AMIN.

Nu, nu suntem demni. Nu, nu înțelegem totul. Dar noi CREDEM fiecare Cuvânt. El a spus că acesta este adevăratul semn că ai Duhul Sfânt, și numai Mireasa Lui va crede și va rămâne cu fiecare Cuvânt. NOI SUNTEM ACEA MIREASĂ....Aleluia!".

Trece cu mult peste marii, așa-zișii gânditori profunzi, și o descoperă pruncilor care vor să învețe.

Sunt atât de recunoscător că sunt un prunc care vrea să înveţe.

El a arătat de-a lungul secolelor cine a fost în fiecare epocă. L-a dovedit prin profeții Săi. L-a dovedit când a venit în trup, a luat păcatele noastre și a fost pironit pe o cruce, apoi a înviat și a trimis înapoi Duhul Sfânt.

Acum, El a dovedit-o în zilele noastre, revenind și dezvăluindu-Se din nou în carne și oase, așa cum a promis că va face în Cuvântul Său. El S-a dovedit a fi Fiul Omului, slujba lui Isus Hristos Însuși, învelit în trup omenesc.

Și acum, ultimul Său capitol, motivul însuși al acestui mare plan, să vină pentru noi, Mireasa Sa pe deplin restaurată, dovedită, care a rămas cu Cuvântul.

Ți-ar fi plăcut să fi fost pe munte în acea zi când Isus le-a vorbit celor 5000 de oameni? Ți-ar fi plăcut să-L vezi dovedind lumii cine era El, oferind pâinile și peștii? Ți-ar fi plăcut să fi stat sub acea ungere, doar ascultând Vocea Lui care îți mângâia inima cu Cuvintele Sale despre Viața Veșnică?

Poți, dacă crezi Acest Mesaj din toată inima ta.

Vino să stai sub acea ungere pe munte cu noi în această Duminică, la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și ascultă-L pe Dumnezeu dovedind lumii cine este El în zilele noastre. Luca 17:30 vă vorbește și vă spune că B-R-A-N-H-A-M este Vocea Mea dovedită și aleasă pentru voi. Veniți să-l ascultați: Dovedind Cuvântul Lui 65-0426.

Fratele Iosif Branham

 


 

 

Scripturi pentru a fi citite:

Matei 11:4-19 / 28:20
Marcu 11:22-26
Luca 8: 40-56 / 17:30
Ioan 14:12
Evrei 4:12-15 / 13:8
Maleahi 4

 

 


sâmbătă, 24 iulie 2021

Dragi Însufleţiţi,

Cât de mult ne place să ne adunăm în fiecare săptămână pentru a ne ospăta din Mana spirituală pe care El a pregătit-o pentru Mireasa Sa. Ea ne dă puterea de care avem nevoie pentru călătoria noastră. Este însuși Viața lui Mesia, manifestată, care face ca Biserica Sa să fie pregătită pentru Răpire.

Stâlpul de Foc ne-a chemat și ne conduce spre Țara făgăduită, sub ungerea puternicului Său profet, William Marrion Branham.

Fratele Branham nu este Stâlpul de Foc. El este conducătorul uns, sub acel Stâlp de Foc. Stâlpul de Foc doar îi adeverește Mesajul prin semne și minuni. Este marele Său Duh Sfânt manifestat printre noi și este de o mie de ori mai mult decât toți ceilalți profeți dinainte.

Nu îl puteţi vedea voi pe Fiul omului, pe Fiul omului în forma Mesajului profetic, întorcându-se înapoi din nou în Biserica Lui, în profeţie, descoperindu-L pe Isus Hristos acelaşi ieri, azi şi în veci? Niciodată nu s-a mai făcut așa ceva de-a lungul timpului, până acum.

Mințile noastre Spirituale au prins-o. Îl vedem și credem fiecare Cuvânt. Acest Mesaj, aceste Casete, sunt Calea prevăzută de Dumnezeu pentru a prinde acea minte acolo unde este semănată acea sămânță. Noi am auzit acea Voce și Lumina ne-a lovit și am primit Viață.

Ea ne așază în locuri Cerești, CHIAR ACUM. Nu vom fi, ci suntem acum. Suntem deja înviați, dinamica și mecanica este pusă la treabă. Ne-a însuflețit în Prezența lui Dumnezeu, acolo unde este Duhul Său. Nu este ceea ce vei fi, tu ești deja! Este doar diavolul care încearcă să ne fure din Aceasta.

Î: Ai venit la Viață?
R: Da.

Î: A devenit Hristos real pentru tine?
R: Da.

Î: S-a manifestat puterea lui Dumnezeu?
R: Da.

Î: Sunteți în acea Biserică, Biserica prevăzută de Dumnezeu?
R: Da.

Î: Cum te afli în ea, cum știi că ai fost însuflețit în ea?
R: Toate gândurile noastre; întreaga noastră ființă, este în Hristos. Hristos este în mijlocul nostru, dovedindu-Se viu, dovedind că este aici.

Noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui, trup din trupul Lui, Nume din Numele Lui, Mireasă a Lui. Noi suntem în El. Noi suntem carnea și oasele Lui.

Nu putem muri, suntem însufleţiţi. Puterea de însuflețire care ne-a reînviat dintr-o viață de păcat și ne-a schimbat ființa, ne-a înviat potențial în Hristos Isus, care, învierea ne va aduce la maturitatea deplină.

Suntem născuți și regenerați, botezați cu Duhul Sfânt, în Isus Hristos. Am fost treziți la viață la fiecare cuvânt. Punctăm fiecare Cuvânt cu "amin".

Aşa cum ce ne adunăm împreună în Isus Hristos; într-un singur gând și într-un singur acord, orice avem nevoie, dacă vom avea CREDINȚĂ și vom crede, El ne va da.

Să conștientizăm că El va fi în fiecare dintre casele noastre, în bisericile noastre sau oriunde ne-am aduna , pentru că suntem fiii și fiicele Lui, Biserica Sa Mireasă.

Eu ştiu că El este aici. Eu sunt convins că El este aici. Eu ştiu că acum aici este suficientă putere de însufleţire în Biserică să vindece fiecare persoană care stă aici.

Credeți acest Mesaj? Credeți că este Calea lui Dumnezeu pentru ziua de azi? Credeți că este Fiul Omului care Se descoperă pe Sine Însuși în trup omenesc? Credeți fiecare cuvânt?

Dacă aveți nevoie de vindecare a trupului, de vindecare a duhului sau de ORICE lucru de care ați putea avea nevoie, atunci vă provoc să credeți Vocea lui Dumnezeu unsă, dovedită pentru zilele noastre:

Acordă chiar acum acea putere de însufleţire să învie credinţa lor, Doamne, la ceea ce fac ei. Acolo este credinciosul care îşi are mâinile pe un credincios, un trup pe un trup, o putere la o putere. Și este puterea lui Dumnezeu, printr-un fiu al lui Dumnezeu sau o fiică a lui Dumnezeu, prin Fiul lui Dumnezeu. O Dumnezeule, fie ca Satan să dea drumul acestor oameni! Fie ca ei să fie vindecaţi în această după-amiază, prin puterea de înviere, de însufleţire a Prezenţei identificate, Isus Hristos. În Numele lui Isus Hristos, fie ca aceasta să fie aşa!

Vino alături de noi în: Locul De Închinare Rânduit De Dumnezeu 65-0425, și primește vindecarea ta, fii uns de Duhul Sfânt, bucură-ți sufletul în timp ce stai în locurile cerești și ascultă-l pe Fiul Omului vorbind în această Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Deuteronom 16: 1-6
Maleahi 4:5
Matei 1:23
Marcu 16:17
Luca 17:30
Ioan 4:23 / 10:1-7
Romani 8:1-11
1 Corinteni 12:13
Efeseni 1:21
1 Tesaloniceni 4:16
Evrei 13:8
Apocalipsa 22:19

 


sâmbătă, 17 iulie 2021

Dragi Fii şi Fiice Manifestaţi,

Abia dacă ştiu de unde să începem. Să te gândești că am stat împreună într-o atmosferă Cerească, din întreaga lume, bând din Acea Apă Vie, devenind fiii și fiicele Sale manifestate. Acest Mesaj ne oferă o înțelegere completă, ne plasează în ordine și ne spune cine SUNTEM în Hristos Isus.

Ce face Acest Mesaj?

“Căci eu vă consacru, vă logodesc cu Cristos, ca o fecioară curată.”

Glorie, Dumnezeu a trimis al 7-lea înger mesager al Său pentru a ne logodi cu El ca o fecioară curată. Noi vom fi judecați după fiecare cuvânt pe care EL l-a VORBIT. Asta înseamnă că trebuie să APĂSĂM PLAY.

El a scris prima Sa Biblie în cer. Apoi a scris a doua Biblie în piatră. Cea de-a treia Biblie a fost scrisă pe hârtie pentru marea și inteligenta lume intelectuală care urma să vină. Dar astăzi, în ziua marii descoperiri, avem Capodopera Sa completă și perfectă, însăși Vocea lui Dumnezeu care o cheamă pe Mireasa Sa, prin intermediul Benzilor:

“Iar TU ne vei prezenta Domnului Isus când vine El, ca trofee ale slujbei TALE.”

Iar noi toţi strigăm într-un acord,

“Noi ştim asta! Noi ne odihnim cu asigurare.” “Tu ne vei prezenta Lui, şi apoi noi toţi vom merge iarăşi înapoi pe pământ, să trăim pentru totdeauna.”

Pe cine a strigat Mireasa lui Hristos și a spus că ne va prezenta lui Dumnezeu? Profetul lui Dumnezeu prin SLUJBA LUI. Cum poți să nu vrei să asculți aceste casete în biserica ta?

Numai acest Mesaj, aceste casete, pot aduce Biserica într-o asemenea armonie cu Dumnezeu, până când manifestarea Mirelui se va exprima în noi. De unde știu eu să vă spun "rămâneți cu benzile", m-am întors la planul de bază, ca să văd ce a spus profetul.

Eu sper că mintea spirituală poate prinde aceasta. Eu sunt sigur că voi o prindeţi. Dar mă întreb, acolo afară. Oricum, tu nu poţi vizita fiecare naţiune. Voi le puteţi trimite benzi. Dumnezeu va avea o cale de a prinde mintea aceea acolo afară unde este semănată sămânţa aceea. Corect. Şi îndată ce Lumina o loveşte [Fratele Branham bate din palme o dată—Ed.], ea-i dusă, ia Viaţă. Ca femeia mică la fântână, ea a zis, „Iată-L acolo.” Ea a prins Aceasta.

Pentru noi este miere în stâncă, este o bucurie de nedescris, este binecuvântata siguranță, este ancora sufletului, este speranța noastră, este Stânca Veacurilor, este totul.

Mintea noastră spirituală este netulburată. Noi știm exact cine este El. Știm exact ce este El. Știm exact cine suntem noi. Știm exact încotro ne îndreptăm. Știm în Cine am crezut și suntem convinși că El este în stare să păstreze ceea ce I-am încredințat până în ziua de azi.

Atunci, dacă Dumnezeu ne-a descoperit că suntem ambasadorii Săi, toată puterea care este în Ceruri, tot ceea ce este Dumnezeu, toți Îngerii Săi și toată puterea Sa stă în spatele CUVINTELOR NOASTRE. Dumnezeu trebuie să onoreze Cuvântul, pentru că El a spus: "Tot ce veți lega pe pământ, voi lega și în Ceruri. Orice veți dezlega pe pământ, voi dezlega și Eu în Ceruri. Și-ți dau ție cheile Împărăției".

Este timpul să mergem Acasă. Exodul este la îndemână. Dumnezeu ne arată cine este cine. Mireasa lui Isus Hristos, va porni în exod, în Țara care a fost promisă.

În primul exod, El i-a scos dintr-un pământ natural, într-un pământ natural. La al doilea exod, El i-a scos dintr-o condiție spirituală, într-un botez spiritual al Duhului Sfânt. Acum, El ne aduce pe noi din botezul spiritual al Duhului Sfânt, înapoi în Eternitate, prin același Stâlp de Foc, prin același sistem uns, același Dumnezeu făcând aceleași lucruri!

Lăsați vânturile să vuiască. Lăsați furtunile să se agite, noi suntem în siguranță în permanență. Ne odihnim chiar acolo, pe fiecare Cuvânt.

Veniți alături de noi Duminică la ora 14:00, ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României), și odihniți-vă pe fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu l-a rostit pentru ziua noastră. Pregătește-te pentru venirea Lui în curând și ascultă: Al Treilea Exod 63-0630M.

Fratele Iosif Branham

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea Mesajului:

Exodul 3:1-12
Geneza Capitolul 37
Geneza Capitolul 43

 


sâmbătă, 10 iulie 2021

Dragi Vulturi, haideți să ne unim împreună și să ascultăm Mesajul Înfierea #4 60-0522E această Duminică la ora 14:00 ora locală în Jeffersonville (21:00 ora României).

Fratele Iosif Branham

 


 

 

 

Scripturi pentru a fi citite înaintea ascultării Mesajului:

Efeseni 1: 8-22 / 2:1 / 4:30
Evrei 7:1-3
Geneza 14:18-24
Sfântul Matei 26:26-29
Sfântul Ioan 17:17
Galateni 1:8
Iov 38