Serviciul de Închinare De Duminică
Serviciile de Duminică se desfășoară la Clădirea YFYC
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Luni/Miercuri Serviciu de Rugăciune
Serviciile de Rugăciune În Tăcere au loc la Tabernacolul Branham
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Luni: 12:00 - 15:00
Miercuri: 17:00 - 20:00
Serviciile fizice la Tabernacului Branham și YFYC sunt anulate din cauza restricțiilor COVID-19 și a proiectului de construcție în desfăşurare.
8
sâm.
aug.
Hristosul Identificat Al Tuturor Veacurilor

Dragi Fii și Fiice a lui Dumnezeu,

La început a fost Cuvântul, și Cuvântul a fost Dumnezeu, și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Este Isus Hristos același ieri, azi și în veci.

Ce binecuvântată asigurare avem noi pentru că Tatăl ne-a dat Descoperirea Lui Însuși în ziua noastră. Dumnezeu schimbându-și forma Lui,En morphe, și astăzi este încă odată Dumnezeu manifestat în trup, Mesajul orei, Lumina zilei noastre.

Și în această zi din urmă, El vorbește poporului prin Fiul Său, Hristos Isus, făcându-se pe Sine cunoscut. Atunci ce este Hristos? Cuvântul. Cuvântul a ce, cuvântul lui Moise? Da, dar astăzi El este Cuvântul manifestat pentru această zi.

Voi trebuie să-L vedeți pe El și să-L recunoașteți pe El ca și Cuvânt manifestat pentru ziua noastră. Voi trebuie să veniți înăuntru în spatele vălului, pentru a-L vedea pe Dumnezeu dezvăluit, nu un om, ci Dumnezeu învăluit vorbind prin om.

Acum, nu omul însuși a fost Dumnezeu, așa cum nici trupul lui Isus Hristos nu a fost Dumnezeu. El a fost un om, și Dumnezeu a fost învăluit în spatele Lui. Dumnezeu întotdeauna s-a învăluit pe El Însuși departe de privirea publicului, și s-a descoperit pe Sine Însuși oamenilor care o vor crede.

Voi trebuie întâi să Îl credeți și să-L recunoașteți pe El învăluit în trup uman ca Salvatorul vostru personal. Apoi voi trebuie să Îl credeți și să Îl recunoașteți pe El ca Fiu Al Omului învăluit în trup uman, chemându-și afară Mireasa Lui. Este Cuvântul făcut trup încă odată.

Noi Îl credem și Îl recunoaștem pe El la Calvar. Noi Îl credem și Îl recunoaștem pe El ca Fiu Al Omului pentru ziua noastră. Și pentru că noi o facem, noi primim răsplata Lui.

“Tuturor celor care L-au primit, lor le-a fost dată puterea de către El să devină fii ai lui Dumnezeu.” .” Și așa este aceasta astăzi, când noi vedem acest mare Duh Sfânt mișcându-se făcut manifestat. “Tuturor celor care Îl primesc, lor le-a dat El puterea să devină fii și fiice a lui Dumnezeu.” Isus Hristos identificat la fel, prin Cuvântul Lui, în fiecare generație.

Acum, încă odată, Cuvântul s-a făcut trup și s-a învăluit în spatele pielii umane. Noi am devenit fiii și fiicele Lui. Marele Lui plan se manifestă. Noi suntem a Lui Mireasă Cuvânt învăluită în trup Uman.

Noi am venit din spatele acelei piei de viezure, și am venit în Prezența lui Dumnezeu. Acum Cuvântul a devenit o realitate vie pentru noi, înconjurați de Gloria Shekinah, mâncând Pâinea pentru punerea înainte care este singura cale rânduită pentru adevărații credincioși. Noi suntem preoți, o preoție regală, o națiune sfântă, oameni deosebiți, dând jertfe spirituale lui Dumnezeu, noi suntem MIREASA Lui.

Tată, cât de mulțumitori suntem noi că Te recunoaștem pe Tine de la început la sfârșit, Isus Hristos același ieri, azi și în veci. Acum Tu îți aduci Mireasa împreună din jurul lumii să ne spui nouă cine ERAI Tu, cine EȘTI Tu, și acum cine SUNTEM NOI.

Fie ca inimile noastre să se bucure așa cum El ne vorbește și Se descoperă pe Sine nouă Duminica la 1:00 (20:00 ora României), ora locală în Jeffersonville, și ne spune nouă că El este: Hristosul Identificat Al Tuturor Veacurilor 64-0617

Fratele Iosif Branham

 


 

Scripturi pentru a fi citite în vederea ascultării Mesajului:

Deuteronom 18:15
Zaharia 14:6
Maleahi 3: 1-6
Luca 17: 28-30
Ioan 1:1 / 4:1-30 / 8: 57-58 / 10:32-39
Evrei 1:1 / 4:12 / 13:8
Apocalipsa 22:19

 

Sermon Translations

French

Spanish

Portuguese

Italian

Norwegian

Romanian

Russian

Afișează Mai Multe
5
mie.
aug.
Întâlnirea de rugăciune de Miercuri

Frați și Surori,

Cum au fost sufletele noastre umplute de bucurie așa cum El ne-a vorbit nouă Duminică spunându-ne că, noi suntem ordinați la Viață Eternă.

În timp ce unii au ochi, dar nu pot vedea Aceasta, urechi, și nu pot auzi Aceasta, noi am fost aleși să avem Descoperirea lui Isus Hristos în ziua noastră. Noi am acceptat adevărata Conducere a lui Dumnezeu, Cuvântul Lui, Acest Mesaj, Persoana lui Isus Hristos, Duhul Lui cel Sfânt, care sunt toate același lucru.

Isus a spus: "Vino, Urmează-Mă."

Pavel a spus: "Urmați-mă pe mine, așa cum eu Îl urmez pe Hristos."

Fratele Branham a spus: "Eu ştiu că voi sunteţi Fraţi, voi cumva vă uitaţi la mine să fiu absolutul vostru la ceea ce…atât timp cât eu urmez pe Dumnezeu aşa cum Pavel a spus în Scriptură, “Voi urmaţi-mă pe mine, aşa cum eu urmez pe Cristos.”"

Pavel nu a încercat să-L înlocuiască pe Isus cu el însuși, nici Fratele Branham nu a făcut-o, și nici noi nu o facem, dar aceasta este Descoperirea lui Isus Hristos pentru ziua noastră, care este calea rânduită de Dumnezeu, și noi am fost predestinați să avem această Descoperire.

Cât de mulțumitori suntem noi pentru această Descoperire. El ne-a învățat încă odată că noi ar trebui să-L slăvim pe El, să ne închinăm Lui, și să avem întâlniri de rugăciune cu El în fiecare zi, toată ziua.

Fratele Iosif Branham

Afișează Mai Multe
NOTIFICĂRI
Abonați-vă pentru a primi notificări de la Tabernacolul Branham
 Abonaţi-vă
De la Consiliul de Diaconi

În decursul pandemiei Coronavirus, conştientizăm că ar putea exista membri ai Tabernacolului Branham în nevoie financiară disperată, care nu îşi pot procura necesităţile pentru trai, cum ar fi produsele alimentare și bunurile sustenabile. Pentru că nu avem posibilitatea să vorbim la Biserică din cauza restricțiilor de grup, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la BT@branham.org sau să ne sunați la 812-924-8200, dacă vă aflați în această situație de nevoie. Consiliul de diaconi ar fi bucuros să vă examineze situația.

Sunt atât de recunoscător că Tatăl ne-a pregătit, pe noi, Mireasa Sa, pentru aceste lucruri, atât naturale cât și spirituale. Cu siguranță, chem numele fiecăruia dintre voi înaintea Sa în rugăciune.

Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Fratele Iosif

Există proceduri în ceea ce privește rezervarea locurilor atât la Tabernacolul Branham, cât și la YFYC. Apreciem colaborarea dvs. cu următoarele:

Rezervarea locurilor este permisă doar pentru familia dvs.

Dacă sunteți dizabil, sunteți binevenit să intrați în adunare înainte de deschiderea ușilor și să vă așezați în secțiunea pentru handicap.

Conştientizăm că vor exista abateri de la aceste politici și vă rugăm să contactați unul dintre diaconi pentru orice cerinţă aveți, astfel încât să putem satisface nevoile dvs. speciale.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs. în aceste lucruri, care credem că vor face serviciile chiar şi mai agreabile pentru toată lumea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze

Afișează Mai Multe

De la Consiliul de Administrație

Mulți oameni au întrebat cum să trimită zeciuielile și ofertele la Tabernacolul Branham în timp ce suntem închişi din cauza Coronavirusului. Am prefera să le expediaţi prin poştă la:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Rugăciunile noastre sunt cu siguranță pentru toți frații și surorile noastre din întreaga lume, atâta timp cât persistă acest virus. Pentru donații către VGR, continuați să utilizați adresa: PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Afișează Mai Multe
Istoria
Despre
Tabernacolul
Branham
Continuați Să Citiți