DOWNLOAD THE
BT LIVE app
Available in the App Store
for your mobile device
Serviciul de Închinare De Duminică
Serviciile de Duminică se desfășoară la Clădirea YFYC
5010 Progress Way, Sellersburg, IN 47172
Luni/Miercuri Serviciu de Rugăciune
Serviciile de Rugăciune În Tăcere au loc la Tabernacolul Branham
804 Penn St, Jeffersonville, IN 47130
Luni: 12:00 - 15:00
Miercuri: 17:00 - 20:00
Serviciile fizice la Tabernacului Branham și YFYC sunt anulate din cauza restricțiilor COVID-19 și a proiectului de construcție în desfăşurare.
17
sâm.
feb.

64-0614M Dezvăluirea Lui Dumnezeu

Dragă Mireasă din Spatele Vălului,

De ce vă spun mereu și mereu: ,,A APĂSA PLAY este cel mai important lucru pe care îl puteți face"? De ce le tot spun pastorilor: ,,Puneți-l pe fratele Branham înapoi în amvoanele voastre"?

Este foarte simplu. Ascultând Vocea celui de-al șaptelea înger mesager pe bandă, înseamnă a asculta CUVÂNTUL VIU.

Înaintea poporului, Dumnezeu s-a învăluit din nou şi l-a adeverit pe Moise, prin voal, prin a Se învălui cu acelaşi Foc, acelaşi Stâlp de Foc a venit jos. De—de atunci…De la ei, aşa ca ei să poată auzi numai Cuvântul lui Dumnezeu. Voi înţelegeţi? Doar Cuvântul, ei au auzit Glasul Lui. Căci, Moise era, pentru ei, Cuvântul viu.

Vorbim despre un Slujitor Viu! Vocea pe care o ascultăm pe bandă este Vocea Cuvântului Viu pentru ziua noastră. Pur și simplu nu se poate obține mai mult decât Aceasta.

Pe vremea lui Moise, doar copiii lui Israel care se aflau în tabără puteau auzi Vocea Sa. Dar astăzi, Dumnezeu a vrut ca întreaga LUME să Îi audă Vocea, așa că a pus să fie înregistrată pe bandă, pentru ca Mireasa Sa să poată auzi Vocea Cuvântului Viu.

Dumnezeu S-a învăluit în profetul Lui, să vorbească Cuvintele Lui către ei. Aceea este ce El a făcut. Moise era acel Cuvânt viu către popor, învăluit prin Stâlpul de Foc.

Dacă nu aveți o Descoperire a acestui lucru pentru ziua de azi, nu puteți fi Mireasa lui Isus Hristos. Dacă o aveți, atunci SUNTEȚI Mireasa lui Isus Hristos și va trebui să spuneți: ,,nu este nimic mai important decât să ascultăm benzile, pentru că este Vocea lui Dumnezeu care vă vorbește de la buză la ureche".

Mulți încearcă să-i sperie pe oameni și spun că punem prea mult preț pe profet; ne închinăm lui. Prietenii mei, El este cel care a spus aceste lucruri, nu eu. Eu doar citez Cuvântul.

Aşa cum s-a făcut în fiecare epocă, Dumnezeirea învăluită în trup uman. Observaţi, El a făcut. Profeţii erau Dumnezeirea, învăluită. Ei erau Cuvântul lui Dumnezeu (este aşa?) învăluit în trup uman. Deci, ei nu l-au observat nici pe Moise al nostru, înţelegeţi, Isus.

Nu ne închinăm unui om, ci lui Dumnezeu, Care este învăluit și se descoperă pe Sine Însuși prin profet. Pentru a înțelege și a crede acest lucru, trebuie să faceți acest lucru.

Voi nu mai sunteţi în spatele acelei perdele, Micuţilor, Dumnezeu a venit în deplină vedere pentru voi.

Noi nu mai suntem în spatele acelui văl, putem vedea că este Dumnezeu care se descoperă pe Sine în vedere clară. A fost descoperit că ascultarea acelei Voci de pe benzi este Dumnezeu care vorbește cu Mireasa Sa. Credem că aceasta este Calea Sa prevăzută pentru astăzi.

Nu putem spune decât AMIN la acea Voce, nu alta. Acea Voce va predica, ne va învăța și ne va descoperi tot ceea ce trebuie să știm. Acea Voce ne va prezenta pe noi Domnului nostru Isus Hristos. Acea Voce este tot ceea ce ne dorim și tot ceea ce avem nevoie.

Suntem recunoscători pentru slujba încincită pe care Dumnezeu o folosește pentru a îndruma oamenii către acea Voce; pentru pastorii care au prins viziunea și au descoperirea că difuzarea benzilor în bisericile lor este cel mai mare lucru pe care îl pot face pentru poporul lor.

Vă invităm să veniți să ascultați alături de noi acea Voce Vie Cuvânt în această Duminică, la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când O vom auzi descoperindu-ne: Dezvăluirea Lui Dumnezeu 64-0614M.

Fratele Iosif Branham

 

 


Afișează Mai Multe
10
sâm.
feb.

63-1229E Priviți Înspre Isus

Dragă Sămânță Germinată,

Vă puteți imagina cât de minunat ar fi să stați jos și să îl auziți pe al șaptelea înger mesager al lui Dumnezeu spunându-vă cum nu s-a ferit să vă declare întregul Sfat al lui Dumnezeu? Să intre în detalii amănunțite despre cea de-a treia tragere și să vă demonstreze cum a fost Aceasta adeverită?

Cum Dumnezeu a vorbit veverițele în existență; la fel cum a vorbit un berbec pentru Avraam. Cum aceeași Voce i-a spus să vorbească cu o surioară umilă pe nume Hattie, care tocmai spusese lucrul corect, și să-i spună că aceeași Voce care a vorbit veverițele în existență i-a spus să-i dea tot ce vrea și să vadă dacă nu se întâmplă chiar atunci.

Cum într-o zi, în timp ce vâna în sălbăticie împreună cu prietenii săi, s-a iscat o furtună puternică care avea să-l oblige să plece. Dar cum Dumnezeu i-a vorbit, buză la ureche, și i-a spus: ,,Eu am creat cerurile și pământul. Eu am liniștit vânturile puternice deasupra mării".

Cum a sărit în sus și și-a dat jos pălăria când acea Voce i-a spus: ,,Vorbește furtunii și ea va înceta. Orice ai spune, aceasta se va întâmpla.

El nu a pus niciodată la îndoială acea Voce, ci a vorbit și a spus: ,,Furtună, tu încetează. Și, soare, strălucești normal timp de patru zile, până când vom pleca de aici."

Nu mai mult decât a spus-o, a încetat și lapovița, și zăpada, și totul. Cum într-o clipă, soarele fierbinte îi strălucea pe spate. Vânturile s-au schimbat și norii, ca un lucru misterios, s-au ridicat în aer, iar soarele a strălucit în câteva minute.

Apoi v-ar povesti cum, cu 16 ani înainte de a se manifesta, Dumnezeu i-a arătat că exista un chist pe ovarul stâng al surorii Branham și de ce a fost plasat acolo. Cum s-au rugat și s-au rugat ca Dumnezeu să îl îndepărteze. Apoi, au recunoscut că era doar Dumnezeu care le testa credința.

Apoi, chiar înainte ca acesta să fie scos prin operație, el vorbea cu Dumnezeu și Îi spunea ce soție minunată i-a fost ea. Cum nu se plânsese niciodată că el nu era niciodată acasă. Cum avea întotdeauna totul pregătit pentru el atunci când voia să meargă la vânătoare, să se relaxeze și să vorbească cu Domnul.

Apoi a auzit ceva în cameră. Când și-a ridicat privirea, acea Voce i-a spus: ,,Ridică-te" și i-a spus: ,,Acum, orice ai spune, așa va fi".

A așteptat doar un minut, apoi a spus: ,,Înainte ca mâna doctorului să o atingă, Mâna lui Dumnezeu va lua tumoare și nici măcar nu va fi găsită."

Cu o fracțiune de secundă înainte ca mâna doctorului să o atingă, ea a fost vindecată. Cum i-a spus doctorul: ,,Vreau să vă asigur, doamnă Branham, că acea tumoare nu este acolo. Nu aveți nicio tumoare".

Cât de perfect este Cuvântul Domnului!

Să-l auziți spunându-vă că nu mai are nicio îndoială, știe ce este a Treia Tragere și știe ce face Aceasta. După părerea lui, va fi un lucru care va da startul credinței de Răpire, pentru plecare.

Pentru ca noi să fim doar evlavioși și să rămânem tăcuți, deoarece va sosi în curând ora în care Dumnezeu va face lucruri mari pentru noi. Când va veni acel moment, când va veni strâmtorarea, atunci vom vedea ceea ce am văzut temporar, manifestat în plinătatea puterii sale.

Vom avea acea mare binecuvântare Duminica aceasta, la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România). Aș dori să vă invit să luați parte alături de noi așa cum vom asculta: Priviți Înspre Isus 63-1229E.

Nu ne vom aduna pentru a asculta un om; sunt o mulțime de oameni pe stradă și toți par a fi la fel. Nu vom căuta și nu vom auzi doar un slujitor, sau un pastor, ci Îl vom privi și asculta pe Isus.

Vom fi uniți împreună din întreaga lume pentru a-l auzi pe Acel Om, pe Acel Om al lui Dumnezeu, pe acel Isus din Nazaret, din trup, fiind Dumnezeu, vorbindu-i Miresei Sale.

Trebuie să vă întrebați, la ce vă uitați astăzi? Ce vedeți când priviți? Tu Îl poți vedea doar atunci când Îl privești prin Cuvânt.

Ce era El când El a umblat în Galileea, este acelaşi lucru ce este El în seara aceasta în Jeffersonville, acelaşi lucru este El la Tabernacolul Branham. Ce vă uitaţi voi să vedeţi, un fondator, un om denominaţional? Voi niciodată nu-l veţi vedea în Isus. Vă uitaţi să vedeţi ceva mare preoţesc? Voi niciodată nu veţi vedea aceasta în Isus. Nu. Cum îl vedeţi pe Isus? Prin Cuvântul lui Dumnezeu fiind făcut vădit, pentru că El era Cuvântul manifestat al lui Dumnezeu. Ce El era atunci, El este în seara aceasta, şi va fi în veci.

Privește la Isus acum și trăiește; Este consemnat în Cuvânt, aleluia! Doar ca noi să ,,privim și trăim".

Fratele Iosif Branham

 

Scripturi pentru a fi citite în pregătire pentru ascultarea serviciului:

Numeri 21:5-19
Isaia 45:22
Zaharia 12:10
Ioan 14:12

 

 


Afișează Mai Multe
3
sâm.
feb.

63-1229M Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina

Dragă Reflecție a lui Isus Hristos,

Oamenii cred că suntem nebuni, stând în casele și bisericile noastre, ascultând benzile. Ei cred că murim de foame. Ei nu-și dau seama că stăm în prezența Luminii Fiului Preamărit, ne coacem și suntem hrăniți cu Hrană Depozitată ca niște viței în staul.

Noi suntem Grâul care este mai avansat, gata să primească aceasta. Dacă ei vor să trăiască în tradițiile lor, n-au decât. Nu NOI, noi trăim în Lumina pentru ziua noastră.

Ce este Lumina pentru ziua noastră? Dumnezeu a trimis în lume al șaptelea înger al Său puternic pentru a conduce Mireasa Sa. Ce a fost el? A fost un profet. Ceea ce a spus el s-a împlinit. El era Cuvântul lui Dumnezeu manifestat. El era o manifestare a Luminii Cuvântului lui Dumnezeu. El a fost Lumina lui Dumnezeu pentru astăzi.

Moise doar s-a mişcat drept înainte, oricum, pentru că el era Viaţa, el era Lumina din ora aceea. Ce el avea, ce era aceasta? Dumnezeu a manifestat Cuvântul Lui promis prin Moise, şi Moise era Lumina.

Ilie era Lumina… Lumina! Aleluia! El era Lumina. Lumina! El era Cuvântul lui Dumnezeu făcut vădit.

Ioan, când el a venit pe pământ… Isus a zis, „El era o Lumină luminoasă şi strălucitoare.” Aleluia! De ce? El era Cuvântul manifestat.

Atunci, conform Cuvântului, Lumina pentru zilele noastre este profetul lui Dumnezeu, William Marrion Branham. Cel care strigă în pustiul Babilonului: ,,Ieșiți din ea, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei".

El a fost împlinirea lui Maleahi 4:5 și a Apocalipsei 10:7. El doar a vorbit și a spus: ,,va fi acolo", și a fost acolo, fără nimic în ea. El nu a avut niciodată o veveriță; nu era niciuna acolo. El doar a spus: ,,Să fie acolo", și a fost acolo.

Cuvântul lui Dumnezeu este infailibil și trebuie să fie împlinit. Noi am văzut Lumina; Cuvântul Său pe care l-a promis pentru această zi. A fost dovedit și confirmat faptul că Acesta este Adevărul. Este Lumina orei.

Nu există nici un substitut în a ști că ceea ce ascultăm este Cuvântul manifestat pentru astăzi. Nu are NICI UN FEL de codițe șerpuite în el... ZERO. Dacă alții sunt mulțumiți cu altceva, continuați, dar nu și noi.

Asta nu înseamnă că nu vă puteți asculta pastorul sau că slujitorul nu poate predica; nicidecum, dar TREBUIE să filtrați fiecare cuvânt pe care îl auziți prin marele filtru al lui Dumnezeu, ACEST MESAJ PE BANDĂ.

Când se spune că zilele Mesajului unui singur om s-au terminat, astea sunt codițe șerpuite. Când ei spun că acest Mesaj nu este Absolutul lor, astea sunt codițe șerpuite. Când spun că ascultarea benzilor nu este de ajuns, astea sunt codițe șerpuite.

Nu este nimic mai măreț decât să Apeși Play, știind că poți spune AMIN la fiecare cuvânt. Nu există niciun alt loc unde poți face asta decât ascultând Mesajul orei.

Acum noi suntem reflecția lui Isus Hristos pentru ziua de azi. Noi suntem Cuvântul Său manifestat. Noi suntem cei pe care El i-a ales să primească marea Sa Descoperire din timpul sfârșitului. Noi SUNTEM MIREASA LUI.

Doar Mireasa Lui va avea adevărata Descoperire a Luminii pentru ziua de azi. Ei vor ști, această Lumină îi va desăvârși. Această Lumină este Duhul Sfânt care vorbește prin îngerul Său mesager.

Ți-ar plăcea să stai în prezența Luminii lui Dumnezeu pentru această oră? Atunci te invit să ni te alături Duminică la ora 12:00, ora locală în Jeffersonville (19:00 ora în România), când vom asculta

Există Un Om Aici Care Poate Aprinde Lumina 63-1229M.

Fratele Iosif Branham.

 

Scripturi de citit înaintea serviciului:

Geneza 1:3, capitolul 2
Psalmul 22
Ioel 2:28
Isaia 7:14, 9:6, 28:10, 42:1-7
Matei 4:12-17, capitolele 24 și 28
Marcu capitolul 16
Apocalipsa capitolul 3

 

 


Afișează Mai Multe
NOTIFICĂRI
Abonați-vă pentru a primi notificări de la Tabernacolul Branham
 Abonaţi-vă
De la Consiliul de Diaconi

În decursul pandemiei Coronavirus, conştientizăm că ar putea exista membri ai Tabernacolului Branham în nevoie financiară disperată, care nu îşi pot procura necesităţile pentru trai, cum ar fi produsele alimentare și bunurile sustenabile. Pentru că nu avem posibilitatea să vorbim la Biserică din cauza restricțiilor de grup, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la BT@branham.org sau să ne sunați la 812-924-8200, dacă vă aflați în această situație de nevoie. Consiliul de diaconi ar fi bucuros să vă examineze situația.

Sunt atât de recunoscător că Tatăl ne-a pregătit, pe noi, Mireasa Sa, pentru aceste lucruri, atât naturale cât și spirituale. Cu siguranță, chem numele fiecăruia dintre voi înaintea Sa în rugăciune.

Dumnezeu să vă binecuvânteze,
Fratele Iosif

Există proceduri în ceea ce privește rezervarea locurilor atât la Tabernacolul Branham, cât și la YFYC. Apreciem colaborarea dvs. cu următoarele:

Rezervarea locurilor este permisă doar pentru familia dvs.

Dacă sunteți dizabil, sunteți binevenit să intrați în adunare înainte de deschiderea ușilor și să vă așezați în secțiunea pentru handicap.

Conştientizăm că vor exista abateri de la aceste politici și vă rugăm să contactați unul dintre diaconi pentru orice cerinţă aveți, astfel încât să putem satisface nevoile dvs. speciale.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperarea dvs. în aceste lucruri, care credem că vor face serviciile chiar şi mai agreabile pentru toată lumea.

Dumnezeu să vă binecuvânteze

Afișează Mai Multe

De la Consiliul de Administrație

Mulți oameni au întrebat cum să trimită zeciuielile și ofertele la Tabernacolul Branham în timp ce suntem închişi din cauza Coronavirusului. Am prefera să le expediaţi prin poştă la:

The Branham Tabernacle
PO Box 325
Jeffersonville, IN, 47131
c/o Billy Paul Branham

Rugăciunile noastre sunt cu siguranță pentru toți frații și surorile noastre din întreaga lume, atâta timp cât persistă acest virus. Pentru donații către VGR, continuați să utilizați adresa: PO Box 950, Jeffersonville, IN 47131.

Afișează Mai Multe
Istoria
Despre
Tabernacolul
Branham
Continuați Să Citiți