søndag 9. april 2017
63-0323
Det Sjette Segl
  PDF -   LYD
Denne talen har blitt spilt i Tabernaklet på følgende tidligere datoer.